تماس با ما

آدرس:

اصفهان - چهارراه تختی ابتدای

خیابان عبدالرزاق

کوچه شماره 2(شیخ السلام)

دبیرستان علوم و معارف اسلامی

امام محمدباقر علیه السلام

تلفن های دبیرستان:

34485629 - 34475921